Специализиран Медицински Център „Д-р Николай Цолов” - Специализиран Медицински Център „Д-р Николай Цолов”

Menu

Специализиран Медицински Център „Д-р Николай Цолов”

   В Медицински център „Д-р Николай Цолов” се осъществява диагностична, консултативна и лечебна, доболнична, специализирана медицинска помощ. Изграден е като многопрофилен център с високо квалифицирани специалисти, в чиято работа  водещ принцип е качество на предлаганите услуги и професионализъм. Осъществява взаимодействие и сътрудни чество с лечебни и здравни заведения за първична и специализирана доболнична, болнична медицинска помощ, обществена профилактика. Разполага с висококвалифициран медицински персонал, съвременна и качествена медицинска апаратура и обслужва пациенти от цялата страна, както и чуждестранни граждани.